Wij zijn Popkoor Mosaïque passend bij de klankkleuren die we samen mengen en zingen.

Nieuws over Zangkoor Mosaïque!

Graag willen we je op de hoogte brengen over het feit dat we een zeer geschikte dirigent hebben gevonden!

Kijk onder de Tab dirigent om meer informatie over hem.

Zoals je waarschijnlijk weet gaat onze voorkeur uit naar populair Engelstalige vierstemmige nummers,
maar willen qua muziekstijl eigenlijk niets uit de weg gaan.

Bij voldoende aanmeldingen kunnen we terecht in De Melkfabriek aan de Rijksweg in Aijen.

​Maar wij gaan beginnen op de vrijdagavond 13 september om 20.00 uur met onze eerste repetitie en
dat doen we in de expositieruimte van Galerie Pictura aan de Aijenseweg 16b, 5854PT Aijen

Eerste kennismaking is vrijblijvend. Marco zal wat niet te moeilijke nummers meenemen om mee te beginnen.

Heb je interesse? Of wil je meer weten?

Bel of mail gerust naar Roel! Maar het kan ook via facebook “Zangkoor Mosaique”

06-20425630   –  info@zangkoormosaique.nl

 

Volg ons ook op:

YouTube


Kunstgalerie Pictura

Kunstgalerie Pictura


Vriend van Zangkoor Mosaique
voor slecht € 10,-- p.j.
meld je aan via de sponsorpagina!!