De initiatiefnemer voor de oprichting van het koor en websitebeheerder is Roel van der Veen.

Voor info: info@zangkoormosaique.nl

Contactpersoon zangkoor Mosaique:
Berna Smits (0610061303)

 

Betalingen gaan via:
Regiobank NL64 RBRB 0778 1261 88
t.n.v. M.H Arts-Konings onder vermelding: Zangkoor Mosaique

 

 

 

Volg ons ook op:

FACEBOOK

YouTube

 

Uw Bank voor de Regio

 


Sponsorpakketten
Klik HIER


Kunstgalerie Pictura

(1) Kunstgalerie Pictura

 


(6) Vriend van Zangkoor Mosaique
voor slecht € 10,-- p.j.
meld je aan via de sponsorpagina!!