De initiatiefnemer voor de oprichting van het koor en websitebeheerder is Roel van der Veen.

Contactpersoon zangkoor Mosaique:
Margot van den Broek
Siebengewaldseweg 5
5854 PT Nieuw Bergen

Regiobank NL64 RBRB 0778 1261 88 t.n.v. M.H. Konings onder vermelding: Zangkoor Mosaique

Contactformulier:

 

 

Volg ons ook op:

FACEBOOK

YouTube

 

Uw Bank voor de Regio


Sponsorpakketten
Klik HIER

Kunstgalerie Pictura

(1) Kunstgalerie Pictura

 


(6) Vriend van Zangkoor Mosaique
voor slecht € 10,-- p.j.
meld je aan via de sponsorpagina!!