Marco Mariën

 

Curriculum Vitae Marco J. Mariën
1. Personalia
Volledige naam:
Marco Johannes Mariën, Geboortedatum: 30 maart 1974, Geboorteplaats: Veldhoven
Huidig woonadres: Helling 4 5861 AA Wanssum Telefoonnummer: 0478-56 12 72 E-mailadres: muziekmakerij@hotmail.com
WEBSITE

Opleidingen, cursussen en trainingen 1993 Havo-diploma 1993-1994 1e jaar Pedagogische Academie Basisonderwijs, propedeuse gehaald 1996-2000
Opleiding Schoolmuziek & piano lichte muziek (DM) 1990-2001 Jaarlijks terugkerende clinics van KBZON, SNK en
diverse close- harmony-workshops o.a. olv Jetse Bremer, Janice Lakers, Ludo Claessen, David Hurley, Gerard Franck
2. Profiel
Ik groeide op in een gezin met een lange traditie in de amateur-koorzang.
Ik had orgelles van mijn 8e tot mijn 17e, en op mijn 15e raakte ik geïnteresseerd in de piano.
Vanaf mijn 11e begeleid ik koren en orkesten, eerst in de jongerenkoor- en gospelsfeer, later ook in de kerkelijke muziek.
Mijn zangstem ontwikkelde zich toen ik een interesse voor close-harmony ontwikkelde.
Het eerste koor dat ik leidde was Kinder- en Jeugdkoor “Les Enfants”, als opvolger van dhr René van Rens (ref1); ik was toen 16 jaar oud.
Tijdens mijn jaar aan de PABO kwam ik in contact met “Con Amore”, een protestants ouderenkoor, die zonder dirigent kwamen te zitten.
Daar heb ik de eerste kneepjes van het dirigeren van meerstemmige, polyfone stukken mogen ervaren. Ook het werken met ouderen bleek erg plezierig.
Vanaf die periode heb ik altijd minimaal 3 koren geleid, bijna allemaal in de regio Venlo.
Tijdens mijn conservatoriumstudie heb ik aan diverse projecten meegedaan.
Zo zat ik als vrijwilliger meerdere malen in diverse examenkoren, ik zong een aantal jaren bij Camera Musica Mosana,
en heb als toegevoegd ensemble-zanger bij Studium Chorale (o.l.v. Ludo Claessens) met enkele projecten meegedaan.
Vanaf het moment dat ik groepen ging leiden, begon ik ook met het zelf bewerken van koorwerken.
Later kwam daar orkest-arrangeren bij. Zo heb ik diverse malen arrangementen geschreven op nieuwe en bestaande composities voor de Zomerparkefeesten,
maar ook het oprichten van “mijn eigen” close-harmony-groep “That’s Close” dwong me om meer dan vierstemmig te gaan schrijven.
Sinds 2013 zijn al mijn werkzaamheden samengevat in de onderneming “Millbrook Music Support”.
In die hoedanigheid vervaardig ik regelmatig koor- en orkest-arrangementen, ben ik docent en dirigent.
Ik heb in een zeer breed scala van verschillende gebieden binnen de koorzang ervaring en vakkundigheid mogen opdoen.
Met name het werken met amateurzangers trekt me bijzonder aan, hoewel het als musicus altijd raadzaam is om je ook te omringen met vakbroeders en -zusters.
Het houdt me met beide benen op de grond, en 100% in mijn vak.
Het werken met amateur-musici is des te interessanter omdat je bijvoorbeeld regelmatig muziektheoretische termen en
dynamische processen moet kunnen uitleggen in gewone taal. Hierbij vind ik het belangrijk dat je als dirigent geduldig moet zijn,
en altijd moet werken op de manier die voor de betreffende groep het beste werkt. Op communicatief niveau ben ik derhalve goed ontwikkeld.
Als organist/pianist grijp ik graag alle kansen aan om enerzijds onder zoveel mogelijk verschillende dirigenten te werken,
om mezelf te kunnen blijven ontwikkelen, en anderzijds om verschillende koren met elkaar in contact te brengen.
In diezelfde geest probeer ik met zoveel mogelijk verschillende groepen en verschillende muziekdisciplines te werken,
en deze van tijd tot tijd bij elkaar te brengen als zich daar een gelegenheid voor leent.
3. Werkverleden Bedrijf / Instelling Functie Theater De Maaspoort Venlo Podiumtechnicus 1992-1995
Professor Dubois Stichting Venlo Dirigent / muziektherapie “Samen Zingen” 1993-1995 Studio Klank Tegelen
Parochies:
Sound-engineer, vocal- en bandcoaching 2000-2004
O.L.V. Venlo-Zuid past. Th. Peters dirigent, muziekdocent, begeleider, pianist / organist 1992-2001 St Jan Blerick / H. Lambertus
H. Joannes de Doper Meerlo
H. Michaël Wanssum
Scholen:
dirigent & dirigent-organist (2 gemengde koren, jongerenkoor en kinderkoor)
Dirigent Meerloos Gemengd Koor -> dirigent/organist 2001-2010
Organist / pianist / dirigent, tevens orgel parochiekerk gereviseerd en in onderhoud
OBS “De Verrekijker” Stagiar / vrijwilliger 1993-1994 Onderwijsgemeenschap Venlo e.o.
Overig:
Docent muziek VMBO-HAVO-VWO incl speciaal onderwijs 2002-2005 muziek, engels en wiskunde

“Men Behaving Badly” (popband)* Bandleider Autismezorg Kameleon (2008-2012)
Jeugdbegeleider tijdens verzorgde vakanties Wereldfestival SOS Meerlo-Wanssum Initiator
en –dirigent megakorenproject “Choir For Kalundu” (2008) en “Droomkoor” (2012)
Vocal Group “Jointoo” Meerlo Mede-oprichter en muzikaal-artistieke leiding (2004 tot heden)
Cursus theorie der muziek Docent, cursus van 3 bijeenkomsten, toegankelijk voor iedereen (jaarlijks vanaf 2010)
Pianopraktijk Sinds 2006 verzorg ik pianolessen voor alle leeftijden aan huis.
Project Royal Music Night 2013 RMN Deurne, zes weken van te voren als vervangend koordirigent met Koor volledig promsconcert ingestudeerd.
Koren (directie):
In de loop der jaren heb ik het genoegen gehad om met verschillende koren van allerlei pluimage te mogen werken.
Wanneer een samenwerking ergens ophoudt, om welke reden dan ook, dan vind ik het belangrijk om als goede vrienden uit elkaar te gaan.
Muziek verbindt, en je kunt immers nooit teveel vrienden hebben.
De opsomming hierbeneden betreft alléén de koren waar ik gedurende langere tijd dirigent van ben geweest, met daarbij bij benadering de periode.
Naast deze groepen zijn er talloze concerten van andere koren geweest waarbij ik als ingehuurde pianist mijn medewerking verleend heb.
U kunt daarbij denken aan H. Missen, korenconcerten en andere feestelijke gelegenheden.
Kinder- en Jeugdkoor “Les Enfants” Venlo (1990–1998) Koor “Aimant” Venlo (1990 – 1997)
Gemengd protestants-Christelijke zangvereniging “Con Amore” Venlo (1996-1998)
Vocal Group “Heegse Bluf” Maastricht (1997-1998) Vocal Group “Sjaloom” Venlo (1997-2000)
Operettekoor Orpheus Roermond (1997) Vocal Group “The Voices” Venlo (1996–1999) Jeugdkoor Grubbenvorst (1994-1999)
Jongerenkoor Grubbenvorst (1994-1999) Jongerenkoor Velocity Maasbree (1998-2002) Mannenkoor “Aodemnoët” Kessel (2003-2008)
Gemengd Koor St Jan Venlo (2001-2003) (in de 10 jaar daarvoor vaste organist) Meerloos Gemengd Koor (2001-2010)
Close-harmonyprojecten “Muziek Shoppen”, later “Jointoo” Meerlo (2004-heden) Vocal Group Stage Fright Lierop (2007-2012)
Pastoor Kemmerenkoor Geysteren (2005–2008) De St Willibrorduszangertjes Geysteren (2006-2008)
Zangkoor Sonoor (2008-2010) Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek (2009-2014)

Volg ons ook op:

YouTube


Kunstgalerie Pictura

Kunstgalerie Pictura


Vriend van Zangkoor Mosaique
voor slecht € 10,-- p.j.
meld je aan via de sponsorpagina!!